TWÓJ KOD MIŁOŚCI
MAJĄC 1 KREDYT MOŻESZ:
PAMIĘTAJ
Twoje dane osobowe używane są wyłącznie do otrzymania wyniku. Gwarantujemy, że Twoje dane osobowe pozostaną anonimowe i nie będą udostępniane stronom trzecim.
Podaj swoją datę urodzenia i płeć do podstawowej analizy.
Podaj swoje imię i nazwisko.
NIE MASZ KREDYTÓW?
CHCESZ OTRZYMAĆ DOKŁADNIEJSZY WYNIK?
Analiza VIP
ANALIZA PODSTAWOWA Z DATAMI
Dlaczego zadajemy to pytanie?
To właśnie data urodzin określa Twój kod energetyczny.
OPCJONALNE: ANALIZA ZAAWANSOWANA Z UŻYCIEM DANYCH OSOBOWYCH
Dlaczego zadajemy to pytanie?
Litery w Twoim imieniu i nazwisku składają się na kolejny kod energetyczny odkryty przez Pitagorasa. Możesz również zaszyfrować swoje imię i nazwisko.
Why are we asking this question? Your face is also an element of your energetic code. Your head should be facing forward. If possible, your hair should not cover the shape of your face. You shouldn’t wear sunglasses. Add only the picture of your face, not of your entire body. The picture size should be 200 px x 200 px.
PRAWIE GOTOWE...
Nie masz kredytów?
tu kupisz kredyty
Pamiętaj

Pamiętaj, że ideał piękna jest stworzony przez media. Jesteś piękny dla kogoś podobnego do Ciebie. Zakochujesz się ponieważ energia innej osoby pasuje do Twojej. Im bardziej nasze energie są kompatybilne, tym większa szansa, że przez kogoś innego będziemy uznani za atrakcyjnych.